Afgørelse om markedsmæssigheden af Tarm Elværk Net A/S’ aftaler om nettab i 2016 og 2017

Forsyningstilsynet finder, at Tarm Elværk Net A/S’ aftaler om køb af elektricitet til dækning af nettab er indgået på markedsmæssige vilkår, jf. § 46, stk. 1, i lov om elforsyning.

Forsyningstilsynet vurderer, at den af netvirksomheden fremsendte dokumentation er af så fyldestgørende og tilstrækkelig karakter, at denne kan danne grundlag for Forsyningstilsynets vurdering af prisers og vilkårs markedsmæssighed, jf. § 46, stk. 2, 2-4. pkt., i lov om elforsyning. Forsyningstilsynet afslutter sagen.


Afgørelsen kan findes under 'Hent filer' her på siden.