Afgørelse om metodegodkendelse af Ikast El Net A/S’ anmeldte standardtilslutningsbidrag

Ikast El Net – cvr.nr. 25115627 (herefter benævnt selskabet) anmeldte den 3. maj 2021 opdateringer til selskabets bestemmelser for beregning af standardtilslutningsbidrag.  

Anmeldelsen er sket med henblik på Forsyningstilsynets godkendelse i medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1.

Selskabet afviger fra Dansk Energis Standardiseret vejledning om model for beregning af standardtilslutningsbidrag. Til forskel fra Dansk Energis vejledning om model for beregning af standardtilslutningsbidrag, så tilbyder selskabet et leveringsomfang på 35 ampere i stedet for 25 ampere samt 20 ampere i stedet for 16 og 10 ampere (punkt 2.3). Det ændret leveringsomfang gør sig gældende for alle kundekategorier i selskabets Tilslutningsbestemmelser -  bortset fra kategorien ” små installationer”.

Forsyningstilsynet har i nærværende sag godkendt anmeldelsen med den anmeldte afvigelse, da denne vurderes at være i overensstemmelse med gældende ret.

Forsyningstilsynets afgørelse er tidsbegrænset til og med den 31. december 2022.

Find afgørelsen til højre på denne side