Afgørelse om metodegodkendelse af Thy-Mors Energi opdaterede tilslutningsbestemmelser

Thy-Mors Energi – cvr.nr. 25493044 (herefter benævnt selskabet) anmeldte den 4. maj 2021 opdateringer til selskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet (herefter tilslutningsbestemmelser).

Anmeldelsen er sket med henblik på Forsyningstilsynets godkendelse i medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1.

Selskabet afviger fra Dansk Energis Standardiseret vejledning om tilslutningsbestemmelser, idet selskabets leveringsomfang er 10 ampere større for fire kundekategorier jf. punkt. 3.4.1 i vejledningen i forhold til den standardiserede vejledning.

Forsyningstilsynet har i nærværende sag godkendt anmeldelsen med den anmeldte afvigelse, da denne vurderes at være i overensstemmelse med gældende ret.

Find afgørelsen til højre på denne side