Afgørelse om Midtjyske Nets indtægtsrammer og rådigheds-beløb

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at Midtjyske Net A/S’ øgede omkostninger til demontering af luftledninger ikke kan opkræves

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at Midtjyske Net A/S’ øgede omkostninger til demontering af luftledninger i 2001, 2002 og 2003 ikke kan opkræves, idet den omhandlende bestemmelse blev ophævet med den nye indtægtsrammebekendtgørelse.

Videre at selskabets rådighedsbeløb fra Eltra for 2004 fastsættes til det beløb selskabet anmeldte til Eltra, som forventede betalinger fra Eltra i 2004. 3/1320-0302-0815

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.