Afgørelse om minimumsaktiveringsperiode for FCR-enheder med en begrænset energibeholdning

Energinet har sammen med de øvrige transmissionssystemoperatører (TSO'er) i Norden anmeldt en minimumsperiode for fuld aktivering, som en FCR-enhed med begrænset energibeholdning skal kunne opretholde, når det sammenkoblede transmissionsnet i Norden er i alarmtilstand.

Energinet og de øvrige nordiske TSO'er har anmeldt en minimumsaktiveringsperiode på 15 minutter. Anmeldelsen er sket i medfør af Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL) artikel 156, stk. 10.

Fastsættelsen af minimumsaktiveringsperioden for FCR-enheder med begrænset energibeholdning er central, eftersom disse enheder skal kunne disponere deres energibeholdning således, at de i udgangspunktet er kontinuerligt tilgængelig, dog med mulighed for, at FCR-enheden kan udtømme sin energibeholdning efter udløbet af den fastsatte minimumsperiode for fuld aktivering.

Forsyningstilsynet og de øvrige nordiske regulatorer er blevet enige om at godkende den anmeldte metode vedrørende en minimumsaktiveringsperiode på 15 minutter for FCR-enheder med en begrænset energibeholdning.

Forsyningstilsynets nationale afgørelse er truffet i medfør af SO GL artikel 6, stk. 3, litra d, nr. v.

Afgørelsen og de tilknyttede bilag kan downloades under 'Hent fil' her på siden.