Afgørelse om nettarif for elkunde hos Sydvest Energi Net

Energitilsynet har truffet afgørelse om at meddele Norenergi (Hydro Aluminium Automotive A/S), at Energitilsynet ikke finder Sydvest Energi Net A/S’ tarifering af selskabet for urimelig

Hydro Aluminium får leveret elektricitet gennem Sydvest Energi Net A/S.

Hydro Aluminium henviser til branchens tariferingsvejledning, hvori kunderne er delt op i A, B og C niveau, hvor nettariffen kalkuleres på de forskellige spændingsniveauer, således at kunderne kun er med til at betale til den del af nettet, de benytter. Sydvest Energi Net har opdelt niveauerne yderligere således, at der opereres med niveauerne A2, A2a, B1, B2, C1 og C2.

Om tilslutningen henviser Hydro Aluminium til, at selskabet er tilsluttet kabler direkte fra en 60/15 kV transformerstation og denne station er den sidste del af nettet, der er fælles med andre kunder. Hydro finder, at selskabet dermed er en A-kunde.

Sydvest Energi Net oplyser i sagen, at Hydro Aluminium i det tidligere Sydvest Energi (før fusionen med Vest Energi) blev tariferet på A2-niveau, hvor målingen foretages umiddelbart efter 60/15 kV transformeren, selv om de reelt var tilsluttet på B1-nivau, hvor de tillige skal deltage i omkostningerne tilknyttet 15 kV-nettet. Efter fusionen af Sydvest Energi og Vest Energi blev tariferingen af Hydro Aluminium ændret til en B1 tarif, således at den blev i overensstemmelse med det faktiske ejerskab til ledningsnettet. Sydvest Energi Net ejer nettet til og med 15/0,4 kV transformerne, hvor Hydro Aluminium aftager elektriciteten.

Energitilsynet vedtog at meddele Norenergi (Hydro Aluminium Automotive A/S), at Energitilsynet ikke finder Sydvest Energi Net A/S tarifering af selskabet for urimelig. 4/0720-0101-0001

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.