Afgørelse om NV Nets dispensationsansøgning om forhøjelse af indtægtsramme

Energitilsynet har truffet afgørelse om NV Net A/S’ ansøgninger om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme

Energitilsynet har truffet afgørelse om NV Net A/S’ ansøgninger om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme, som følge af en række omkostninger til demontering, renovering og restafskrivninger, som virksomheden ikke havde indregnet i indtægtsrammen.

Energitilsynet har på flere punkter truffet afgørelse om at afvente reguleringsregnskabet for 2005 før endelig stillingtagen. 3/1320-0302-0806

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.