Afgørelse om områdeoverskridende risikoafdækning i elmarkedet

Afgørelsen indebærer blandt andet, at de danske budområder DK1 og DK2 ikke anses for havende tilstrækkelige prisafdækningsmuligheder, samt at der ikke indføres transmissionsrettigheder på budområdegrænserne DK1-SE3 og DK2-SE4

Sekretariatet for Energitilsynet (SET) har truffet afgørelse om transmissionsrettigheder i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 Artikel 30 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling samt elforsyningslovens § 73a.

Afgørelsen indebærer, at de danske budområder DK1 og DK2 ikke anses for havende tilstrækkelige prisafdækningsmuligheder, samt at der ikke indføres transmissionsrettigheder på budområdegrænserne DK1-SE3 og DK2-SE4, men at Energinet i samarbejde med Svenska Kraftnät pålægges at introducere andre grænseoverskridende afdækningsprodukter. 16/12197

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018