Afgørelse om opdateret metode for HVDC-ramping begrænsninger for synkronområdet Norden

Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse af 12. april 2021 Energinets opdaterede metode for HVDC-rampingbegrænsninger for synkronområdet Norden som anmeldt den 30. oktober 2020.

Afgørelsen er truffet i medfør af artikel 6, stk. 3, litra e), nr. i), i Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer.

Energinet har den 30. oktober 2020 anmeldte opdateret metode for HVDC-rampingbegrænsninger for synkronområdet Norden til Forsyningstilsynet. HVDC-rampingbegrænsinger er begrænsninger på ændringen af det elektriske flow hen over de samkøringslinjer, der forbinder det nordiske synkronområde med øvrige synkronområder.

Den anmeldte metode er en opdatering af den tidligere godkendte metode for rampingbegrænsninger i det synkrone område Norden, som Forsyningstilsynet har godkendt den 18. juli 2019. Opdateringen består i, at metoden anmeldt den 30. oktober 2020 indarbejder en ny HVDC-samkøringslinje – NordLink – i metoden, og fastsætter samme rampingbegrænsning på 30 MW/min (600 MW/time) for denne nye HVDC-samkøringslinje, som er gældende for alle øvrige HVDC-samkøringslinjer, der forbinder synkronområdet Norden med øvrige synkrone områder.