Afgørelse om opdateret metode for rampingbegrænsninger i Norden

Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse Energinets opdaterede metode for HVDC-rampingbegrænsninger for synkronområdet for elektrisk flow i Norden.

Energinet har den 8. april 2021 anmeldt ændringer til metoden for HVDC-rampingbegrænsninger for synkronområdet Norden.

HVDC-rampingbegrænsinger er begrænsninger på ændringen af det elektriske flow hen over de samkøringslinjer, der forbinder det nordiske synkronområde med øvrige synkronområder.

Metoden har til overordnet formål, at der anvendes de samme individuelle rampingbegrænsninger som blev godkendt i december 2020 på 30 MW/min og 600 MW/time. To nye HVDC-forbindelser, North Sea Link og Kriegers-Flak, er optaget på listen over HVDC-forbindelser og skal overholde de samme rampebegrænsninger. Kriegers-Flak vil fungere parallelt med den eksisterende HVDC-forbindelse Kontek og indgår derfor i forslaget som Kontek/Kriegers-Flak.

Forsyningstilsynet og de andre nordiske regulatorer er blevet enige om, at godkende den anmeldte metode i medfør af artikel 6, stk. 3, litra e, nr. i, i Kommissionens Forordning (EU) 2017/1485 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetssystemer (herefter SO GL).

Forsyningstilsynets afgørelse er truffet i medfør af artikel 6, stk. 3, litra e, nr. i, i Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer.

Du finder afgørelsen med tilhørende bilag under 'Hent filer' her på siden.