Afgørelse om Radius Elnet A/S’ anmeldelse af metode om geografisk differentiering

Radius Elnet A/S’ anmeldelse om geografisk differentierede priser godkendes af Forsyningstilsynet ved afgørelse af 15. november 2021.

Forsyningstilsynet træffer afgørelser i medfør af elforsyningslovens § 73, stk. 1, 2. punktum.

Generelt skal en kundegruppe betale den samme tarif. Der er dog mulighed for geografisk differentiering i særlige tilfælde herunder ved fusion af to selskaber i medfør af elforsyningslovens § 73, stk. 1, 2. punktum.

Radius Elnet A/S anmeldte den 5. juli 2021 en metode om geografisk differentiering på baggrund af en fusion af netvirksomhederne N1 Hillerød A/S og Radius Elnet A/S. Radius Elnet A/S er det fortsættende selskab.

Kravene i elforsyningslovens § 73, stk. 1, 2. punktum er, at der skal være tale om et særligt tilfælde, og at prisforskellen mellem de to områder, der slås sammen, skal være markant.

Forsyningstilsynet vurderer, at lovens krav er opfyldt. Metoden er derfor godkendt.

Du kan finde afgørelsen med bilag under 'Hent fil' her på siden.