Afgørelse om Radius’ forsøg med afregning af fleksibilitet

Radius’ anmeldte metode vedrører en kollektiv afregning af fleksibilitet, som leveres af kunder, der er tilsluttet i selskabets distributionsnet.

Radius Elnet A/S anmeldte den 11. december 2020 en metode for forsøg med kollektiv afregning af fleksibilitet, som kunder, der er tilsluttet i selskabets distributionsnet, kan levere.

Anmeldelsen er sket i medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 2, idet forsøget ønskes at vedrøre en begrænset købergruppe (to boligområder) og løbe over et begrænset tidsrum (1 år).

Forsyningstilsynet kan ikke godkende den anmeldte metode for forsøg med afregning af fleksibilitet, der leveres i Radius Elnet A/S’ distributionsnet, da metoden vurderes ikke at være forenelig med

  • lov om elforsyning, § 20, stk. 1, nr. 4, § 22, stk. 1, nr. 2, § 72 b, stk. 1, § 72 c, stk. 1, § 72 d, stk. 1, § 73, stk. 1,
  • bekendtgørelsen om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget,
  • bekendtgørelse om VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber samt
  • Elmarkedsforordningens artikel 18, stk. 1, og stk. 7.

Afgørelsen kan downloades i sin fulde længde under ’Hent filer’ her på siden.