Afgørelse om shippingordningen for de danske budzonegrænser

Afgørelsen medfører, at shipping, clearing og afvikling af udveksling af energi på de danske budzonegrænser skal ske i henhold til fastsatte bestemmelser

Energitilsynet har truffet afgørelse om ordningen for shipping, clearing og afvikling af udveksling af energi i forbindelse med den fælles day-ahead-og intraday-kobling på de danske budzonegrænser (”shippingordningen”), jf. Artikel 68, stk. 6 i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”).

Afgørelse om shippingordningen medfører, at shipping, clearing og afvikling af udveksling af energi på de danske budzonegrænser skal ske i henhold til de i bilag 2 fastsatte bestemmelser (se bilag 3 for den danske oversættelse). 17/05397

 

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018