Afgørelse om vilkår ved genindtræden i Energi Nord

I Energitilsynets afgørelse hedder det blandt andet, at Energi Nord Forsyning A/S´ anmeldte genindtrædelsespris og -vilkår fra 3. januar 2003 ikke er urimelig

I november 2002 anmoder Danraps og en række øvrige virksomheder, der alle er en del af DLG-koncernen, Energi Nord Forsyning A/S og øvrige respektive forsyningspligtvirksomheder om at genindtræde i forsyningspligten med virkning fra 1. januar 2003.

På tidspunktet for DLG Danraps anmodning om genindtræden har Energi Nord Forsyning A/S ikke anmeldt priser og vilkår for genindtræden til Tilsynet og selskabet lader derfor DLG Danraps genindtræde på standardvilkår for ordinære kunder frem til og med den 3. januar 2003, hvor selskabet foretager prisanmeldelse af genindtrædelsesvilkår til Tilsynet. Herefter afregnes DLG Danraps til de anmeldte priser for genindtrædende kunder.

DLG Danraps klager til Tilsynet over, at Energi Nord Forsyning A/S priser og vilkår for genindtrædende kunder ikke er anmeldt til Tilsynet på tidspunktet for DLG Danraps anmodning om genindtræden; at Energi Nord Forsyning A/S ikke lader Danraps genindtræde på standardvilkår for ordinære kunder; at Danraps ikke umiddelbart får oplyst vilkår for genindtræden på en gennemsigtig måde på tidspunktet for DLG Danraps anmodning om genindtræden; samt at de priser og vilkår for genindtræden, som Energi Nord Forsyning A/S anmelder den 3. januar 2003, ikke er rimelige.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.