Afgørelse vedr. benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006

Energitilsynet har gennemført en benchmarking af elnetselskabers kvalitet i levering af strøm i 2006. 

Kvalitet i leveringen af strøm måles ved nettets leveringssikkerhed, der udtrykker nettets evne til at transportere strøm pålideligt ud til forbrugerne. Leveringssikkerhed opgøres ved omfanget strømafbrud der opstår i nettet. Det er vigtigt for forbrugerne, at der er sikkerhed i leveringen af strøm, da stop i leveringen kan indebære både gener og omkostninger for forbrugeren. 4/0720-0200-0065