Afgørelse vedrørende netselskaber med negativ indtægtsramme

Kollektive elforsyningsvirksomheder skal i medfør af elforsyningslovens §100 stk. 1 udarbejde en opgørelse over- og underdækning for perioden før lovens ikrafttræden.

Energitilsynet har i maj/juni 2000 fastlagt indtægtsrammer til netselskaberne, jf. § 23 i Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer m.v. for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. I det enkelte selskabs indtægtsramme indgår over-/underdækning oparbejdet før elforsyningslovens ikrafttræden. 2/4-2075