Afslag på DONG Energy City Elnets anmodning om genberegning af benchmarkkravene for 2008

Energitilsynet udmeldte ved afgørelse af 27.09.07 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008 på baggrund af en benchmarking af elnetselskabernes økonomiske effektivitet i 2006. 

Efterfølgende har DONG Energy anmodet tilsynet om at genberegne benchmarkkravene til DONG Energy City Elnet (tidl. Københavns Energi Net). Baggrunden herfor var en post på 42 mio. kr., som selskabet fandt skulle betragtes som ekstraordinære omkostninger. 4/0720-8700-0083