Afslutning af sag om markedsmæssighed af Radius Elnet A/S´ aftaler om nettab

Forsyningstilsynet har udtaget Radius Elnet A/S til stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med markedsmæssigheden af aftaler om køb af el til dækning af nettab i kalenderårene 2016-17.

Netvirksomheden har dokumenteret, at i kontrolårene 2016-17 levede virksomhedens aftaler om køb af el til dækning af nettab op til kravene om markedsmæssighed i § 46, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning.

Netvirksomheden har herunder fremsendt en tilstrækkelig og fyldestgørende dokumentation for aftalernes markedsmæssighed.

Forsyningstilsynet afslutter hermed sagen.