AURA Elnet A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2015

Som led i indtægtsrammereguleringen skal Energitilsynet forud for hvert reguleringsår til hver enkelt netvirksomhed udmelde en ex ante (forventet) indtægtsramme for det kommende år samt en ex post (bagudrettet) reguleringspris for det foregående år. 16/06223 og 16/01702