Benchmarking af elnetselskabers og eltransmissionsselskabers økonomiske effektivitet

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at offentliggøre Energitilsynets sekretariats analyse af net- og regionale transmissionsselskabers effektivitet, som er foretaget på baggrund af selskabernes reguleringsregnskaber for 2003

Energitilsynet skal fra 2007 benchmarke net- og regionale transmissionsselskaber på såvel økonomisk effektivitet som kvalitet i leveringen, mens individuelle effektivitetskrav først skal udmeldes fra år 2008. Indtil da skal Energitilsynet alene benchmarke elnetselskaberne på deres økonomiske effektivitet, men vil dog løbende arbejde på at forbedre benchmarkmetoden.

Ifølge analysen er der i 2003 en stor spredning i selskabernes omkostningseffektivitet. Blandt de regionale transmissionsselskaber har 6 ud af de 11 selskaber en omkostningseffektivitet under 75 pct. af de mest omkostningseffektive selskaber. Dette svarer til, at disse 6 selskaber anvender mere end 25 pct. så mange omkostninger til at drive samme net, som det mest omkostningseffektive regionale transmissionsselskab.

For distributionsselskabernes vedkommende viser analysen, at 53 ud af de 72 selskaber anvender mere end 25 pct. så mange omkostninger til at drive samme net, som det mest omkostningseffektive distributionsselskab (j.nr. 3/1307-0300-0099).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018