Beregning af prisindeks for Energinet - 1. kvartal 2020

Forsyningstilsynet skal beregne et reguleringsprisindeks, der angiver, hvor meget Energinet.dk må forrente grundkapitalen med hvert år, for at grundkapitalen holder en konstant realværdi

Forsyningstilsynet, tidligere Energitilsynet, skal jf. § 8 i bekendtgørelse nr. 965 af 21/06/2006 beregne et reguleringsprisindeks, der angiver, hvor meget Energinet.dk må forrente grundkapitalen hvert år, for at grundkapitalen holder en konstant realværdi. Reguleringsprisindekset opdateres hvert kvartal, og Forsyningstilsynet offentliggør stigningen i indekset i procent-point i forhold til forrige kvartalers indekstal.

Beregningen laves på baggrund af udviklingen i et løn- og nettoprisindeks fra Danmarks Statistik. Der beregnes et simpelt gennemsnit af stigningen i procent-point i to indeks fra Danmarks Statistik, som næste kvartals reguleringsprisindeks fremskrives med. Herefter findes den procentvise stigning i reguleringsprisindekset, som er det pristal Forsyningstilsynet offentliggør. Disse tal beregnes i excel-arket "Reguleringsprisindeks", hvor der også kan findes information om udregningen.

Reguleret prisindeks 2020

 

 

 

 

Kvartal

2020/k1

2020/k2

2020/k3

2020/k4

Pris- og lønudvikling (ift. forrige kvartal)

-0,72%

 

 

 

Indeks

138,16

 

 

 

Stigning i pristal (pct.) ift. samme kvt. sidste år

-

 

 

 

Stigning i pristal (pct.-point) ift. samme kvt. sidste år

2,37

 

 

 

Stigning i pristal (pct.) ift. sidste års pristal i fjerde kvartal

0,11%

 

 

 

 

Reguleret prisindeks 2019

 

 

 

 

Kvartal

2019/k1

2019/k2

2019/k3

2019/k4

Pris- og lønudvikling (ift. forrige kvartal)

0,52%

1,40%

-0,28%

0,11%

Indeks

135,79

136,50

138,40

138,01

Stigning i pristal (pct.) ift. samme kvt. sidste år

 

 

 

0,97%

Stigning i pristal (pct.-point) ift. samme kvt. sidste år

            2,64

            2,77

1,53

1,3

Stigning i pristal (pct.) ift. sidste års pristal i fjerde kvartal

-0,66%

-0,14%

1,25%

1,97%

 

Reguleret prisindeks 2018

 

 

 

 

Kvartal

2018/k1

2018/k2

2018/k3

2018/k4

Pris- og lønudvikling (ift. forrige kvartal)

0,43%

2,35%

-0,13%

-0,66%

Indeks

133,15

133,72

136,87

136,69

Stigning i pristal (pct.-point) ift. samme kvt. sidste år

            1,76

            1,69

          3,97

            3,9

Stigning i pristal (pct.) ift. sidste års pristal i fjerde kvartal

0,24%

0,67%

3,04%

2,90%

 

År

2014

2015

2016

2017

Stigning i pristal (pct.) ift. sidste års pristal i fjerde kvartal

-0,10%

1,58%

0,51%

2,19%