Beregning af prisindeks for Energinet (2018-2019)

Forsyningstilsynet skal beregne et reguleringsprisindeks, der angiver, hvor meget Energinet.dk må forrente grundkapitalen med hvert år, for at grundkapitalen holder en konstant realværdi

Forsyningstilsynet, tidligere Energitilsynet, skal jf. § 8 i bekendtgørelse nr. 965 af 21/06/2006 beregne et reguleringsprisindeks, der angiver, hvor meget Energinet.dk må forrente grundkapitalen hvert år, for at grundkapitalen holder en konstant realværdi. Reguleringsprisindekset opdateres hvert kvartal, og Forsyningstilsynet offentliggør stigningen i indekset i procent-point i forhold til forrige kvartalers indekstal.

Beregningen laves på baggrund af udviklingen i et løn- og nettoprisindeks fra Danmarks Statistik. Der beregnes et simpelt gennemsnit af stigningen i procent-point i to indeks fra Danmarks Statistik, som næste kvartals reguleringsprisindeks fremskrives med. Herefter findes den procentvise stigning i reguleringsprisindekset, som er det pristal Forsyningstilsynet offentliggør. Disse tal beregnes i excel-arket "Reguleringsprisindeks", hvor der også kan findes information om udregningen.

Reguleret prisindeks 2019        
Kvartal 2019/k1 2019/k2 2019/k3 2019/k4
Pris- og lønudvikling (ift. forrige kvartal) 0,52% 1,40%    
Indeks 135,79 136,50    
Stigning i pristal (pct.-point) ift. samme kvt. sidste år             2,64             2,77    
Stigning i pristal (pct.) ift. sidste års pristal i fjerde kvartal -0,66% -0,14%    

Reguleret prisindeks 2018        
Kvartal 2018/k1 2018/k2 2018/k3 2018/k4
Pris- og lønudvikling (ift. forrige kvartal) 0,43% 2,35% -0,13% -0,66%
Indeks 133,15 133,72 136,87 136,69
Stigning i pristal (pct.-point) ift. samme kvt. sidste år             1,76             1,69           3,97             3,9
Stigning i pristal (pct.) ift. sidste års pristal i fjerde kvartal 0,24% 0,67% 3,04% 2,90%


År 2014 2015 2016 2017
Stigning i pristal (pct.) ift. sidste års pristal i fjerde kvartal -0,10% 1,58% 0,51% 2,19%