Beregning af prisindeks for Energinet (3. og 4. kvartal 2019)

Forsyningstilsynet skal beregne et reguleringsprisindeks, der angiver, hvor meget Energinet.dk må forrente grundkapitalen med hvert år, for at grundkapitalen holder en konstant realværdi

Forsyningstilsynet, tidligere Energitilsynet, skal jf. § 8 i bekendtgørelse nr. 965 af 21/06/2006 beregne et reguleringsprisindeks, der angiver, hvor meget Energinet.dk må forrente grundkapitalen hvert år, for at grundkapitalen holder en konstant realværdi. Reguleringsprisindekset opdateres hvert kvartal, og Forsyningstilsynet offentliggør stigningen i indekset i procent-point i forhold til forrige kvartalers indekstal.

Beregningen laves på baggrund af udviklingen i et løn- og nettoprisindeks fra Danmarks Statistik. Der beregnes et simpelt gennemsnit af stigningen i procent-point i to indeks fra Danmarks Statistik, som næste kvartals reguleringsprisindeks fremskrives med. Herefter findes den procentvise stigning i reguleringsprisindekset, som er det pristal Forsyningstilsynet offentliggør. Disse tal beregnes i excel-arket "Reguleringsprisindeks", hvor der også kan findes information om udregningen.

Reguleret prisindeks 2019        
Kvartal 2019/k1 2019/k2 2019/k3 2019/k4
Pris- og lønudvikling (ift. forrige kvartal) 0,52% 1,40% -0,28% 0,11%
Indeks 135,79 136,50 138,40 138,01
Stigning i pristal (pct.) ift. samme kvt. sidste år       0,97%
Stigning i pristal (pct.-point) ift. samme kvt. sidste år             2,64             2,77 1,53 1,3
Stigning i pristal (pct.) ift. sidste års pristal i fjerde kvartal -0,66% -0,14% 1,25% 1,97%

Reguleret prisindeks 2018        
Kvartal 2018/k1 2018/k2 2018/k3 2018/k4
Pris- og lønudvikling (ift. forrige kvartal) 0,43% 2,35% -0,13% -0,66%
Indeks 133,15 133,72 136,87 136,69
Stigning i pristal (pct.-point) ift. samme kvt. sidste år             1,76             1,69           3,97             3,9
Stigning i pristal (pct.) ift. sidste års pristal i fjerde kvartal 0,24% 0,67% 3,04% 2,90%


År 2014 2015 2016 2017
Stigning i pristal (pct.) ift. sidste års pristal i fjerde kvartal -0,10% 1,58% 0,51% 2,19%