Branchevejledning om tarifberegning taget til efterretning

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at det meddeles ELFOR, at en korrekt anvendelse af tarifmodellen vil føre til nettariffer, der er forenelige med kravene i loven. Modellen erstatter dog ikke det enkelte selskabs egen beregning af tarifferne, der fortsat skal anmeldes til Energitilsynet

ELFOR (fra 1. januar 2006 har ELFOR ændret navn til Dansk Energi - Net) har i september 2005 udsendt en ny tarifberegningsmodel til brug for netselskaberne. Denne forelægges Tilsynet i lighed med de branchevejledninger, som Tilsynet tidligere har fået forelagt på varmeområdet.

Baggrunden for den nye tarifberegningsmodel var et generelt ønske fra netselskaberne om at få udviklet en branchemodel på baggrund af den ændrede regulering af netselskaberne, der trådte i kraft 1. januar 2005, samt efterlevelse af elforsyningslovens § 73, der fastsætter de overordnede rammer for selskabernes tarifering (j. nr. 4/0720-0304-0001).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018