Dalum Papir A/S klager over afregning af den egenproducerede el

Dalum Papir A/S har klaget til Energitilsynet over, at Energi Fyn A.m.b.a. har forlangt, at virksomheden skal afregne den af selskabet selv producerede el ved først at sælge denne og derefter købe den tilbage. Endvidere har Dalum klaget over, at elselskabet har opkrævet fuld nettarif, inkl. de af systemoperatøren beregnede PSO-omkostninger, af virksomhedens egenproducerede el. 

Dalum Papir A/S er indstillet på at betale nettariffer, der er relateret til den reelt modtagne el ind over hegnet, samt at betale for omkostninger forbundet med rådighedsstillelse af den reservekapacitet, som virksomheden måtte have behov for. 2/4-1885