Dania Elforsyning og ELRO - differentierede netpriser ved fusion

Dania Elforsyning har rettet henvendelse til Energitilsynet om prisdifferentiering i forbindelse med en fusion.

Dania Elforsyning og ELRO har anmodet Energitilsynet om at tage stilling til prisdifferentiering af nettarifferne ved fusion mellem de to netvirksomheder ELRO og Dania Elforsyning, hvor Dania Elforsyning fusioneres ind i ELRO, der vil være den fortsættende netvirksomhed. 3/1320-8901-0261