Eltra - krav til Elsam om pladsleje for benyttelsen af off-shore faciliteter

Eltra a.m.b.a. har henvendt sig til Energitilsynet angående en tvist med A/S Elsam om Elsams betaling af pladsleje for at benytte dele af Eltras off-shore transformerplatform ved Horns Rev havvindmøllepark.

Da transformerplatformen er etableret for PSO-midler, ønsker Eltra Energitilsynets vurdering af sagen. 3/1320-8901-0172