Dansk Energi - tilkendegivelser vedr. metoder

Dansk Energi skal anmelde brancevejledninger til Forsyningstilsynet.

Når Forsyningstilsynet har givet Dansk Energi en tilkendegivelser for den anmeldte branchevejledning, kan elnetselskaberne efterfølgende anmelde deres metoder til Forsyningstilsynet. Det kan f.eks. være metoder vedr. tarifering, gebyrer og leverings- og tilslutningsbetingelser.