Dansk Energis principale påstand i tre prøvesager om kapitalopgørelse

Dansk Energis primære påstand i forbindelse med anmeldelsen var, at den samlede egenkapital i det enkelte netselskab er omfattet af elforsyningsloven som fri egenkapital. Dansk Energi havde herudover henvist til en række subsidiære påstande

Dansk Energi havde som mandat for de 3 netselskaber BOE Net A/S, Energi Horsens NET A/S og Nykøbing Sjælland Elnet anmeldt åbningsbalancer pr. 1. januar 2000. Dansk Energis primære påstand i forbindelse med anmeldelsen var, at den samlede egenkapital i det enkelte netselskab er omfattet af elforsyningslovens § 74, stk. 3, som fri egenkapital. Dansk Energi havde herudover henvist til en række subsidiære påstande.

Energitilsynet traf afgørelse om, at Tilsynet ikke i medfør af elforsyningslovens § 74, stk. 2, ville kunne godkende anmeldelse af åbningsbalancer pr. 1. januar 2000 for Energi Horsens Net A/S og BOE Nets A/S, i henhold til elforsyningslovens §§ 74 og 100, hvor netselskabernes samlede egenkapital var omfattet af elforsyningslovens § 74, stk. 3. 3/1307-0300-0059

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.