Dansk Energis standardvejledning for tilslutningsbidrag taget til efterretning

Energitilsynet tog en ny kategori ”Ungdoms-, ældre og plejeboliger” i Dansk Energis beregningsmodel for tilslutningsbidrag til efterretning

Denne sag forelægges Energitilsynet for, at Tilsynet kan tage stilling til en justering af den eksisterende kategori for tilslutning af ungdoms- og ældreboliger i Dansk Energis Standardvejledning for Tilslutningsbidrag.

I Dansk Energis Standardvejledning for beregning af tilslutningsbidrag er forbrugerne opdelt i forskellige kategorier (parcelhuse, tæt/lav byggeri, lejligheder, bolig uden eget køkken, erhverv på forskellige aftaleniveauer mv.). Opdelingen i disse boligtyper er valgt ud fra, at det normalt éntydigt er muligt at henføre en bolig til en af disse typer.

Energitilsynet tog en ny kategori ”Ungdoms-, ældre og plejeboliger”, dog højst 65 m2 i Dansk Energis beregningsmodel for tilslutningsbidrag til efterretning. Energitilsynet havde tidligere konstateret, at netselskaber ikke benyttede de samme kategorier ved nettilslutning af kollegieværelser, plejeboliger o.l. Der var derfor behov for en kategori liggende mellem lejligheder og boliger uden køkken (j. nr. 4/0720-0200-0034).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018