Dansk Industri klager over prisfastsættelsen på frikøb af prioriteret elproduktion

Dansk Industri (DI) har den 7. april 2000 klaget over princippet for prisfastsættelsen på frikøb af prioriteret strøm, som det anbefales af det jysk/fynske energisamarbejde Elfor over for sine interessenter.

Hovedproblemstillingen er, om frikøbsprisen skal baseres på forskellen mellem salgsprisen for den prioriterede produktion og forsyningspligtselskabets salgspris eller markedsprisen. I den forbindelse er parterne uenige om, om netselskabets øvrige kunder er forpligtet til at aftage den frikøbte mængde prioriteret produktion. Parterne er endvidere uenige i spørgsmålet om muligheden for at udmelde en tarifferet frikøbspris. 2/4-1821