De systemansvarlige elvirksomheders tariffer 2004

Energitilsynet har godkendt systemansvarets prisfastsættelse for 2003 - med en række forbehold

Energitilsynet godkendte på mødet den 20. januar 2003 systemansvarets prisfastsættelse for 2003. Godkendelsen skete med en række forbehold. Bl.a. ønskede Tilsynet fra 1. januar 2004 system- og nettariffen opdelt i en nettarif og en systemtarif. Tilsynet anmodede desuden om, at Systemansvaret redegjorde for principperne bag tidsdifferentieringen. Endelig ønskede Tilsynet belyst baggrunden for de store prisforskelle mellem nettariffen i Øst- og Vestdanmark. 3/1307-0300-0056

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.