DONG Eldistribution – pilotprojekt om effektbegrænsning

DONG Energy Eldistribution har ansøgt Energitilsynet om godkendelse til et demonstrationsprojekt vedr. aftaler om effektbegrænsning i kritiske situationer (delvis afbrydelighed).

Demonstrationsprojektet har til formål at give DONG erfaringer med at anvende effektbegrænsning som virkemiddel til at udnytte en større del af deres elnet og dermed spare fremtidige investeringer. 12/15830