DONG Energy Eldistribution - Anmeldelse af særlige tariffer for eldistribution i pilotprojekt om fleksible elbusser

DONG Energy Eldistribution har ansøgt Energitilsynet om godkendelse til et demonstrationsprojekt vedr. afregning med en dynamisk nettarif for store elbusser i forsøgsdrift hos trafikselskabet Movia

Demonstrationsprojektet har til formål at afprøve mulighederne for fleksibelt elforbrug for opladning af busserne. Forsøget skal afprøve, hvilke økonomiske incitamenter der kan sikre, at busserne bidrager optimalt til udjævningen af belastningen af elnettet ved at placere opladningen udenfor perioder med høj belastning. 12/11444