DONG Energy Eldistribution - ansøgning om nødvendige nyinvesteringer som følge af opførelsen af ny 132/50 kV-transformer i station Lindevang på Frederiksberg

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning fra DONG Energy Eldistribution A/S om forhøjelse af selskabets indtægtsramme som følge af en nødvendig nyinvestering.

DONG Energy Eldistributions ansøgning vedrører etablering af en ny transformer i station Lindevang. 13/01007