DONG Energy Eldistribution - indtægtsrammetillæg som følge af væsentlig tidsmæssig fremskyndelse af vedligeholdelsesarbejder sfa. 'Lov om en cityring'

Behandling af ansøgning fra DONG Energy Eldistribution A/S om forhøjelse af selskabets indtægtsramme som følge af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning.

DEE’s ansøgning begrundes med myndighedspålæg om omlægning af kabler som følge af etablering af Cityringen. 13/07857