DONG Energy Eldistribution: Tillægsaftale vedr. ændring af definition i afgørelse om Betingelser for overdragelse af stikledninger

DONG Energy Eldistribution A/S (herefter DEE) har metodeanmeldt betingelser for stikledninger overdraget til DEE.

Betingelserne for stikledninger overdraget til DEE regulerer forbrugerens og DEE’s rettigheder og forpligtelser vedrørende stikledningen, såfremt stikledningen på forbrugerens forbrugssted er overdraget til DEE. 15/05258