Dong Energy Eldistributions tarifering i demonstrationsprojekt

Energitilsynet har truffet afgørelse om at give Dong Energy Eldistribution mulighed for forsøg med en varierende pris for transport af el for en række udvalgte kunder frem til udgangen af 2012

Energitilsynet har truffet afgørelse om at give Dong Energy Eldistribution mulighed for forsøg med en varierende pris for transport af el for en række udvalgte kunder frem til udgangen af 2012. Forsøget har til formål at indsamle erfaringer om, hvorvidt de såkaldte dynamiske nettariffer får forbrugerne til at flytte deres elforbrug fra perioder med høje nettariffer til perioder med lave nettariffer. Det er første gang, Energitilsynet giver et selskab mulighed for at gennemføre et forsøg med dynamiske tariffer. 

Demonstrationsprojektet eFlex har til formål at afprøve mulighederne for såkaldt fleksibelt elforbrug, dvs. at afprøve i hvilket omfang elnetkunderne ud fra en række incitamenter herunder særligt af økonomisk karakter vil flytte en del af deres elforbrug til andre perioder i døgnet end de perioder, hvor belastningen af elnettet er størst (j. nr. 4/0720-0200-0231).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018