Effektivitetskrav til netselskaberne for 2018

Energitilsynet har den 19. december truffet afgørelse om reduktion af netvirksomhedernes indtægtsrammer for 2018. I årets afgørelse er reduktionen 1-årig, og derfor er det kun indtægtsrammen for 2018, som bliver reduceret. 

Afgørelsen baserer sig på en benchmarking af netvirksomhedernes individuelle kvalitet i levering i 2016. I benchmarkingmodellen er anvendt de samme metoder og tærskelværdier, som har været anvendt til de seneste års benchmarking af kvalitet i levering. 17/00437