Efterregulering af elforsyningspligtselskaber 2003

Energitilsynet har truffet afgørelse om rimeligt overskud før skat i 2003 for de forsyningspligtige selskaber  

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at et rimeligt overskud før skat i 2003 for de forsyningspligtige virksomheder, samlet set, i udgangspunktet fastsættes til ikke over 3 DKK/MWh. Sekretariatet bemyndiges til at træffe konkrete afgørelser vedrørende prisreguleringen for 2003 på baggrund af dette udgangspunkt for et rimeligt overskud. 3/1320-0304-0196

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.