Efterregulering af elforsyningspligtselskaber 2004

Energitilsynet har truffet afgørelse om et rimeligt overskud før skat i 2004 for de forsyningspligtige selskaber

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at et rimeligt overskud før skat i 2004 for den enkelte forsyningspligtige virksomhed, som udgangspunkt fastsættes til mellem 0 og 16 % i forrentning af virksomhedens primo egenkapital 2004. Sekretariatet bemyndiges til at træffe afgørelser vedrørende prisreguleringen for 2004 på baggrund af dette udgangspunkt. 3/1320-0304-0204

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.