Efterregulering af forsyningspligtselskaber 2002

Energitilsynet har truffet afgørelse om rimeligt overskud før skat i 2002 for den enkelte forsyningspligtige virksomhed

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at et rimeligt overskud før skat i 2002 for den enkelte forsyningspligtige virksomhed, samlet set, i udgangspunktet fastsættes til ikke over 3 DKK/MWh, svarende til i gennemsnit 8,70% i forrentning af egenkapitalen primo reguleringsåret.

Videre at et rimeligt overskud før skat i 2004, samlet set, fastsættes til 8,00% af egenkapitalen primo reguleringsåret. 3/1320-0403-0122

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.