El-net Kongerslev - Metodegodkendelse - Standardaftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet

Forsyningstilsynet metodegodkender, jf. elforsyningslovens § 73 a, EL-NET Kongerslev A/S’ Standardaftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet.

EL-NET Kongerslev har den 17. januar 2020 anmeldt standardaftalen om brug af distributionsnettet med henblik på metodegodkendelse.

Det fremgår af anmeldelsen, at metoden om brug af distributionsnettet er uden afvigelser fra Dansk Energis tilsvarende branchevejledning.

Forsyningstilsynet (daværende Energitilsynet) har den 3. november 2015 taget Dansk Energis anmeldte Standardaftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b.