ELFOR - Eltras overtagelse af udligningsbetalinger vedr. nettilslutning af miljøvenlige anlæg

Mellem Eltra og ELFOR er aftalt, at Eltra overtager de af ELFOR hidtil administrerede udligninger af omkostninger, der følger af elforsyningslovens bestemmelser i §§ 67 og 68 om nettilslutning m.v. af decentrale kraftvarmeanlæg m.v. og vindmøller.

Der er tale om omkostninger, som alle kunder i et sammenhængende elforsyningssystem skal være med til at dække i henhold til elforsyningslovens § 9, stk. 1. 3/1320-8901-0129