Elkraft System a.m.b.a. åbningsbalance pr. 1. januar 2000

På Energitilsynets møde den 26. februar 2001 blev orienteret om en anmodning fra Elkraft System a.m.b.a. om at tage stilling til selskabets åbningsbalance, jf. elforsyningslovens § 100, stk. 1.

I sagen havde Elkraft System endvidere med henvisning til elforsyningslovens § 71, stk. 2 anmodet om at få oplyst en forrentningssats for indskudskapital samt principperne for afskrivning af selskabets aktiver. 3/1320-0302-0549