Elkraft System - indregning af PSO-omkostninger ved tilslutning af havvindmøllepark

Elkraft System a.m.b.a. har den 2. april 2002 anmeldt en aftale med SEAS Transmission A/S om etablering af ilandføringsanlæg fra Rødsand Havvindmøllepark.

SEAS står for opførelsen af det pågældende anlæg. Når anlægget er opført, skal det ifølge Elforsyningsloven § 21, stk. 4 stilles til rådighed for den systemansvarlige virksomhed, Elkraft System a.m.b.a..

Anlægget forventes at kunne tages i brug i juni 2003. 3/1320-8901-0156