Elkraft Systems aftale med Energi E2 om varetagelse af forsyningssikkerheden

Anmeldelse af aftaler vedr. forsyningsikkerhed

Den systemansvarlige virksomhed for Østdanmark, Elkraft System, har i brev af 27. september 2001 anmeldt 3 aftaler af samme dato om regulerkraft, reservekapacitet samt mindstekapacitet med elproduktionsvirksomheden Energi E2 om i en fireårig overgangsperiode, hvor elforsyningen i forbindelse med integrationen i den nordiske elmarkedsmodel har særlige behov for stabilisering, at holde kapacitet i beredskab, uanset at det markedsmæssigt kunne være attraktivt for Energi E2 at lukke dele af kapaciteten ned. 3/1320-0302-0554