Elnet Midt - Metodegodkendelse – tilslutning med begrænset netadgang

Forsyningstilsynet metodegodkender, jf. elforsyningslovens § 73 a, Elnet Midts anmeldte metode om Nettilslutningsaftale for tilslutning med begrænset netadgang.

Elnet Midt har den 15. februar 2021 anmeldt metode om Nettilslutningsaftale for tilslutning med begrænset netadgang.

Det fremgår af anmeldelsen, at metoden om Nettilslutningsaftale for tilslutning med begrænset netadgang er uden afvigelser fra Dansk Energis tilsvarende branchevejledning.

Forsyningstilsynet har den 20. marts 2020 taget Dansk Energis anmeldte Standardaftale om tilslutning med begrænset netadgang til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b.