Elsam klager over balancekraftafregning mellem Elsam og distributionsselskaberne

Elsam har klaget til Energitilsynet over, at der sker monopoludnyttelse hos en række lokale distributionsselselskaber i forbindelse med varetagelsen af den lokale balancekraftydelse på vegne af Elsam/KFK.

Elsam køber balanceydelser hos de lokale distributionsselskaber og finder ikke, at prisfastsættelsen er rimelig.

Elsam angiver,

  • at der ikke anvendes markedspriser ved prisfastsættelsen og
  • at der sker betaling for en unødig kompliceret administration samt en for detaljeret timeafregning. 2/5-1588