Eltra - afregning af el produceret på biogas- og biomassefyrede kraftvarmeanlæg i Energigruppen Jyllands område

Eltra har anmodet Energitilsynet om en vurdering af Energigruppen Jyllands (tidligere Herning Kommunale Værker) afregningspris for el fra biogas- og biomassefyrede decentrale kraftvarmeanlæg.

 

Herning Kommunale Værker ejede 6 ud af 9 biogas/biomassefyrede decentrale kraftvarmeværker i forsyningsområdet.

I det jysk-fynske område er der udarbejdet et sæt fælles prisberegningsmodeller gældende for elleverancer fra prioriterede decentrale producenter, som anvendes ensartet over for alle producenter, uanset hvilket forsyningsselskabs net, de er tilsluttet. 3/1320-0101-0105